5 sposobów na zdrowie psychiczne wg „Journal of Adolescence”

Jak sądzisz co jest bardziej skuteczne: wzmacnianie czynników chroniących zdrowie? Czy zapobieganie czynnikom ryzykownym dla zdrowia?

 Jak wskazują współczesne teorie profilaktyki opartej na psychologii pozytywnej, czymś co pozwala młodym ludziom zachować zdrowie i utrzymać harmonijny rozwój pomimo wielu przeciwności, jest RESILIENCE (prężność psychiczna).

Zgodnie z koncepcją resilience, dla człowieka kluczowe są zasoby i umiejętności nabywane w dzieciństwie i wieku nastoletnim, to one pozwalają sprawnie funkcjonować w życiu, niezależnie od tego co go spotyka.

Pozytywna adaptacja to brak zaburzeń zdrowia psychicznego i pełna gotowość i chęć robienia tego, co w danym okresie jest zadaniem młodego człowieka.

Do najważniejszych indywidualnych umiejętności, które stanowią czynniki ochronne dla zdrowia psychicznego „Journal of Adolescence” wymienia:

1. umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem, kontrolowania impulsów,

2. umiejętności społeczne (porozumiewania się, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów),

3. pozytywny obraz siebie (adekwatna samoocena, wiara w swoje możliwości, poczucie własnej skuteczności, optymizm),

4. wyznaczenie planów i celów życiowych, aspiracje edukacyjne,

5. towarzyskość, angażowanie się w różne aktywności, rozwijanie zainteresowań.

A które umiejętności Ty chciałbyś przetrenować?

 

C.A. Olsson et al., Adolescent resilience: a concept analysis, „Journal of Adolescence” 2003, t. 26, nr 1, s. 1–11.

 

Zapisz się do newslettera!
Najnowsze wpisy