Brak choroby ≠ Zdrowie

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowe psychiczne jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia. Oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny, umożliwiający jednostce zaspokajanie swoich potrzeb, w tym również:

          osiąganie sukcesów,

          czerpanie radości i satysfakcji z życia,

          zwiększanie zdolności rozwoju i uczenia się,

          radzenie sobie ze zmianami i pokonywanie trudności,

          nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi,

          aktywny udział w życiu społecznym.

WHO informuje, że nawet do 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego, prowadzących do nadużywania środków psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych zachowań antyspołecznych, ma swój początek w okresie dojrzewania, a u 10–20% dorastających identyfikuje się problemy ze zdrowiem psychicznym.

Z tego względu WHO uznała ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży za priorytet w polityce zdrowotnej.


 Główne kierunki działań według Światowej Organizacji Zdrowia HEALTH 2020

1. wspieranie dobrego stanu zdrowia w całym cyklu życia, co oznacza poprawę poziomu zdrowia i zwiększenie równości w zdrowiu już w okresie wczesnego rozwoju dziecka,

2. wzmocnienie programów promocji zdrowia psychicznego, a przede wszystkim wczesnego diagnozowania depresji i zapobiegania samobójstwom,

3. promocję zdrowego trybu życia, realizację programów wspierających zdrowie przez edukację rówieśniczą, angażowanie organizacji młodzieżowych i szkolne inicjatywy zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy o zdrowiu, szczególnie o zdrowiu psychicznym i seksualnym.


Źródło:

M. Sokołowska, Założenia ogólne, definicje [w:] Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja. (red.) C. Czubała Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000.

Child and adolescent mental health policies and plans, Mental Health Policy and Service Guidance Package, WHO, Geneva 2005.

http://www.who.int

Health 2020: A European policy framework supporting action across government and society for health and well‐being,WHO, Paris 2013, s. 6–7.

Zapisz się do newslettera!
Najnowsze wpisy