Jak dbać o zdrowie psychiczne młodzieży?

Badania wskazują, że objawy depresyjne o różnym
nasileniu pojawiają się u co piątego nastolatka
i niosą ze sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia
młodych ludzi. Mogą one powodować trudności w koncentracji, trudności z
pamięcią, zmęczenie, poczucie osamotnienia, nadmierną drażliwość, agresję i
konflikty.

U młodzieży nieustannie odnotowuje się
wzrost występowania zachowań ryzykownych dla zdrowia
. Pogarsza się ich samopoczucie
psychospołeczne wynikające ze stresu, występujących cyberuzależnień, szybkiego
tempa życia, narastającej przemocy i dostępności narkotyków oraz alkoholu.

Badania naukowe pokazują, że młodzież, która ma poczucie
wsparcia społecznego
,
jest bardziej zadowolona z życia i rzadziej występują u niej zachowania
ryzykowne dla zdrowia. Młodzi ludzie
lepiej radzą sobie w
trudnych życiowych sytuacjach
, rzadziej odczuwają samotność i rzadziej występują u nich zaburzenia
psychosomatyczne.

Jeśli chcemy dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
powinniśmy zapewnić im odpowiedni poziom
wsparcia w pokonywaniu
trudności,
zarówno tych
rozwojowych, których szczególnie dużo pojawia się w okresie dorastania oraz
indywidualnych, z którymi często trudno sobie poradzić.

Jak wzmacniać
zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży?

1.  wspierać rodziny – dbając o kompetencje
wychowawcze i ochronę zdrowia psychicznego rodziców, oraz stosując regulacje
prawne pozwalające rodzicom na spędzanie większej ilości czasu ze swoimi
dziećmi, tak aby relacje rodzinne oparte na bliskości, rozmowach i wzajemnym
wsparciu stanowiły czynnik chroniący zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,

2. wspierać szkoły – dbając o właściwe przygotowanie kadry pedagogicznej do
wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz stwarzać odpowiednie
warunki do pracy (mniejsze szkoły, mniej liczne klasy, odpowiedni klimat
szkoły), doceniać zaangażowanie nauczycieli,

3. pracować z dziećmi i młodzieżą – pracując nad podnoszeniem ich umiejętności
życiowych, tak żeby umiały radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego
życia; szczególnie ważne jest uczenie prawidłowego porozumiewania się i
umiejętności interpersonalnych, podejmowania decyzji i krytycznego myślenia,
radzenia sobie ze stresem i kierowania emocjami, a także budowanie poczucia
własnej wartości i adekwatnej samooceny,

4. zapobiegać dyskryminacji osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

 

A co Ty możesz zrobić, żeby wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? 🙂

 

Źródło:

Tabak I., (2014). „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów.” Studia BAS Nr 2(38), s. 113–138, www.bas.sejm.gov.pl

Maruszczak M., Brygoła E., (2019). “Spostrzegane wsparcie społeczne a dobrostan psychiczny u młodzieży wychowującej się i nie wychowującej się w domu dziecka. Przekonanie o zmienności cech jako możliwy mediator zależności.” Psychologia Rozwojowa, tom 24, nr 1, s. 71–83, www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa

Zapisz się do newslettera!
Najnowsze wpisy