O fundacji

Nasza wieloletnia pasja do poszukiwania sposobów na poprawę jakości życia oraz rozwoju własnego potencjału, a także sympatia do młodych ludzi zaowocowała powstaniem Fundacji Jesteśmy Kapitalni.

Od 2018 roku, w oparciu o psychologię pozytywną i praktyki Pozytywnego Kapitału Psychologicznego (PsyCap), wdrażamy najefektywniejsze, najnowsze i poparte badaniami metody profilaktyki zdrowia psychicznego.

Nasze cele

Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.
Wspieranie zdrowia psychicznego młodzieży.
Poprawa jakości życia młodzieży.

Małgorzata Maruszczak

jest psychologiem, trenerem rozwoju osobistego i zawodowego, terapeutą pracującym w nurcie psychoterapii akceptacji i zaangażowania ACT (terapia poznawczo-behawioralna uzupełniona o uważność i pracę nad wartościami). Odbyła dwuletnie szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadziła zajęcia z Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS.

Wierzy w siłę profilaktyki i wczesnych interwencji psychologicznych. W swojej pracy łączy wiedzę z dwóch obszarów: człowiek i środowisko oraz ich wzajemnych relacji. Od wielu lat interesuje się i testuje różne sposoby dbania o swoje myśli, emocje, przekonania i środowisko zewnętrzne (tj. otoczenie oraz bliskie relacje).

Jest absolwentką psychologii i inżynierii ochrony środowiska, a także doświadczonym managerem.

Ukończone szkolenia i posiadane certyfikaty:

          Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  SWPS

          Absolwentka Ochrony Środowiska na Politechnice Wrocławskiej

          Certyfikat Trenera stylów myślenia i stylów działania FRIS

          Kurs Coachingu i Doradztwa

          Szkolenie certyfikowane Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT

          Szkolenie „Diagnoza dzieci z FASD.”

          Szkolenie Terapia koherencji poziom I i II

          Szkolenie „Jak działa system? Terapia systemowa.”

          Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Wielkopolski Instytut Psychoterapii WIP)

          Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Instytut Edukacji i Terapii Poznań)


        dodatkowo:

– Szkolenie certyfikowane i uzyskane uprawnienia nauczyciela Jogi – International Sivananda Joga Vedanta Centre. Dyplom nr. 32674/2013

– Ukończony 8-tygodniowy trening Uważności MBSR oparty na programie opracowanym przez prof. Jona Kabat-Zinna 

– od 2013 roku – tytuł starszego ucznia medytacji Vipassana (odbyte 3 odosobnienia medytacyjne, w tym 2 dziesięciodniowe)

– Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność jazda konna – legitymacja nr 21429/I/R/2007 wydana przez Ministerstwo do spraw kultury fizycznej i sportu

Aleksandra Nazar-Rzejak

 z wykształcenia i zamiłowania jest psychologiem, pedagogiem, trenerem rozwoju osobistego, terapeutą systemowym. Pracuje w nurcie psychoterapii akceptacji i zaangażowanie ACT. Od kilkunastu lat pracuje w różnych środowiskach i organizacjach z młodzieżą i ich rodzinami. Cały czas uczy się i dokształca w zakresie psychologii dzieci i młodzieży.

Jest przekonana, że nastolatkowie potrzebują wsparcia najbliższych i/lub  profesjonalisty, aby móc w pełni rozwinąć swój potencjał. Całe życie zawodowe poszukuje metod i technik mogących efektywnie pomagać im w rozwoju.

 

Ukończone szkolenia i posiadane certyfikaty:

          Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  SWPS

          Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim

          Absolwentka Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

          Absolwentka Akademii Trenera na UAM w Poznaniu

          Certyfikat Trenera stylów myślenia i stylów działania FRIS

          Praktyk Metody Kid’s Skills

          Certyfikat apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej (Centrum Pozytywnej Edukacji)

          Kurs coachingu i doradztwa

          Szkolenie certyfikowane Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT

          Kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)

          Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Instytut Edukacji i Terapii Poznań)