przekonanie o własnej skuteczności

czyli posiadanie przekonania o zdolności do podejmowania i zaangażowanego realizowania zadań stanowiących wyzwanie tak aby odnieść sukces.

(A. Bandura / Self-Efficacy)

optymizm

czyli tworzenie pozytywnych przekonań dotyczących możliwości odniesienia sukcesu teraz i w przyszłości  

(M. Seligman, M.F. Scheier, C.S. Carver / Optimism)

nadzieja na sukces

czyli wytrwałe dążenie do celu i elastyczne reagowanie na pojawiające się zmiany tak aby odnieść sukces

(C.R. Snyder / Hope)

prężność

czyli zdolność do utrzymywania i powracania do stanu równowagi, w przypadku pojawiających się problemów i przeciwności losu, tak aby odnieść sukces

(A.S. Masten)

Koncepcja powstała w oparciu o badania dotyczące pozytywnych zachowań organizacyjnych – (ang. Positive Organizational Behavior -POB) prowadzonych pod koniec lat 90-tych. Podczas badań zauważono, że istnieją indywidualne czynniki wpływające na efektywność organizacji. Dalsze badania w tym zakresie pozwoliły wyłonić konkretne własności psychologiczne pracowników sprzyjające ich efektywności i lepszemu funkcjonowaniu, były nimi: nadzieja na sukces, prężność psychiczna (resilience), optymizm i przekonanie o własnej skuteczności.

Obecne badania, prowadzone na grupie młodzieży potwierdzają postawione hipotezy, że PsyCap ma związek ze zwiększeniem elastyczności psychicznej, zmniejszeniem negatywnych zachowań oraz poprawą postrzeganej jakości życia (dobrostanu psychicznego / well-beingu).

Najważniejszy, wydaje się być fakt, że Pozytywny Kapitał Psychologiczny może być zwiększany poprzez celowe treningi poszczególnych komponentów!